vizia.sofia.bg
Здравната инфраструктура на Столична община
Според статистиката, обработена от екип Хора към стъпка 2 на Визия за София, през 2015 в София има 68 заведения за болнична помощ с 10 045 легла и 412 лечебни заведения за извънболнична помощ. 220 от тях са медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В лечебните заведения работят общо 6485 лекари, като в периода 2008 до 2015 техният брой нараства с около 500 души. Спад в броя се наблюдава само при специалистите по вътрешни болести, който стават почти наполовина по-малко от 306 на 187, както и в броя на педиатрите - от 286 на 268.