vizia.sofia.bg
Качество на въздуха в затворени помещения
Качеството на въздуха в затворените помещения в София е не по-малко важно от това навън поради факта, че повечето хора прекарват значителна част от времето си в офиса или у дома, а в тях често въздухът не е по-чист от този на улицата. Именно поради тези причини, качеството на въздуха в затворени помещения и информацията, с която разполагаме за него за територията на Столична община, са сред темите, по които експертен екип Околна среда започна работа в Стъпка 2 на Визия за София.