vizia.sofia.bg
Велосипедно придвижване в София
Kакто по целия свят, така и у нас се увеличава броят на хората, използващи велосипед. Планът за развитие на велосипедния транспорт отчита обща дължина на велосипедната мрежа в София към края на 2015 – 49.51 км, реализирани в няколко времеви периода. ОУП предвижда в краен етап изградените велоалеи да бъдат с обща дължина около 300 км.