vizia.sofia.bg
Нивата на шум в Столична община
Нивата на шума са едно от основните екологични предизвикателства в столицата и обект на изследване и анализ в работата по създаването на Визия за София.