vizia.sofia.bg
Експертен екип Транспорт и мобилност - Визия за София
Запознаваме ви с още един от експертните екипи на Визия за София – този към направление “Транспорт и мобилност”. Яни Вълканов и Александър Витанов се обедин