vizia.sofia.bg
Експертен екип “Култура и идентичност” - Визия за София
Време е за представянето на експертния екип в направление „Култура и идентичност” на Визия за София. Екипът е интердисциплинарен и съчетава специалисти по к