vizia.sofia.bg
Експертният екип на “Градска среда” - Визия за София
Продължаваме представянето на експертните екипи, които изследват седемте тематични направления, в които е организирана работата по Визия за София, с екип „Г