vizia.sofia.bg
Конференция: Визия за София - Визия за София
Първата широка публична конференция в рамките на инициативата за дългосрочна и споделена визия за развитие на София и крайградските територии ще се проведе