vizia.sofia.bg
Експертният екип на тематично направление “Хора” - Визия за София
Започваме представянето на екипите, работещи в експертния етап на Визия за София с екипа на тематично направление Хора, който работи по проучването, събиран