vizia.sofia.bg
Eкипите на Визия за София - екип Визия
В блога на Визия за София започва рубрика, която ще представя основните екипи, които координират процеса, и тяхната роля за създаването на споделена стратег