vizia.sofia.bg
Седем организации, мониторинг група и изпълнители на сайт, комун
Успешно приключи процедурата за избор на експертни организации, които ще станат част от следващия етап от създаването на Визия за София. Избрани са монитори