vizia.sofia.bg
Офертите за участие в обществените поръчки на Визия за София с...
Поради големия интерес и зачестилите въпроси във връзка с техническата подготовка на офертите по обществените поръчки за Визия за София, обобщаваме начина н