vizia.sofia.bg
1 август е крайният срок за въпроси по обществените поръчки на Визия за...
Екипът на Визия за София благодари за интереса към включване в процеса на създаване на Визията чрез обществените поръчки за избор на група за мониторинг, съ