vizia.sofia.bg
Визия за София поставя начало на работата по актуализацията на Общия устройствен план
На пресконференция с участието на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, председателя на Общински съвет Елен Герджиков, главния архитект на общината а