vinhomevincitysg.com
Chính thức Vincity chuyển đổi thành Vinhomes - Vinhome Vincity SG
Thông tin về việc Vincity chuyển đổi thành Vinhomes đã được Công Ty CP Vinhomes công bố chính thức.