vinhomeswonder-park.com
Tận Hưởng Không Gian Sống Trong Lành Tại Vinhomes Wonder Park
Nhiều ngày nay, chất lượng không khí ở Hà Nội ngưỡng xấu và kém ở cả 10 điểm quan trắc. Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí trung bình một ngày) ở Hà Nội duy trì màu cam (tức chất lượng không khí kém). Khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người ...