vinapharm.net
Nhiệt kế đo tai có chính xác không? - Chăm sóc em bé
Cơ thể trẻ thường bị sốt khi bị nhiễm một căn bệnh hoặc có sự thay đổi trong cơ thể. Cần phải biết cách kiểm tra thân nhiệt của trẻ thường xuyên.