viettienplastic.vn
Pallet PL 04 LS - Nhựa Việt Tiến
Kích thước ngoài : 1000 x 600 x 100 mm Đường nâng: 02 Tải trọng tĩnh : 1000kg Tải trọng động : 500kg Trọng lượng: 5.5kg Số điểm chống