viettienplastic.vn
Pallet Nhựa Cốc PLC1210 - Nhựa Việt Tiến
Kích thước 1200 x 1000 x 150 mm Tải trọng động 1000 kg. Tải trọng tĩnh 3000 kg. Trọng lượng 7 kg Đường nâng 4 Màu sắc Xanh dương Nguyên liệu Nhựa HDPE nguyên sinh.