vietmysteel.com
Xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp có được không?. Cánh làm
Xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp có được không?". Thủ tục chuyển đồi mục đích sử dụng xây dựng nhà xưởng. Lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất.