veiligheidenhandhaving.nl
Integrale veiligheid: samen kom je verder!  
De gemeente heeft een belangrijke regierol als het om de lokale veiligheid gaat. Samen met partners zoals jongerenwerkers, de politie, brandweer, verenigingen en ondernemers wordt gewerkt aan een prettige en veilige leefomgeving. De gemeente beschrijft de aanpak en prioriteiten in het integraal veil