veiligheidenhandhaving.nl
Boa visie 2025: eigen kracht en zelfstandigheid
‘Handhaving sterk in de openbare ruimte; omdat de burger dat van ons verwacht’ is de titel van de visie die de VNG in 2016 publiceerde. Inmiddels zitten we in het jaar 2020. Tijd om te reflecteren op de negen randvoorwaarden uit deze visie en om bouwstenen aan te leveren voor de boa visie 2025.