veiligheidenhandhaving.nl
Krijg inzicht in de benodigde formatie van uw handhavingsteam
Heeft uw gemeente behoefte aan inzicht in de benodigde formatie van uw handhavingsteam? Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) heeft onlangs voor zowel G40 als M150 (vanaf ca. 25.000 – 75.000 inwoners) gemeenten een benchma