vazinjay.com
قهوه تانزانیا ، یکی از بهترین قهوه های جهان، همه چیز درباره قهوه تانزانیا
قهوه تانزانیا ، تولید قهوه در تانزانیا یکی از جنبه های مهم اقتصادی در این کشور است.تولید قهوه تانزانیا به بیش از 40.000 تن در سال می رسد . که تقریباً 70 درصد آن قهوه عربیکا و تقریبا 30 درصد آن قهوه ربوستا را شامل می شود .