vazinjay.com
تاریخ قهوه در ایران | نکاتی جالب از سرنوشت قهوه در ایران گذشته | قهوه جی
تاریخ قهوه در ایران ، در ایران قدین در گوشه و کنار شهرها و بین راه ها ، قهوه خانه هایی وجود داشت . این مکان ها بهترین و جذاب ترین اماکن عمومی برای گذراندن اوقات فراغت بودند .