vazinjay.com
بهترین قهوه آفریقا (5 تا از بهترین قهوه های قاره آفریقا ) | قهوه جی | قهوه تانزانیا بهترین قهوه جهان
بهترین قهوه آفریقا ( 5 کشور برتر در زمینه قهوه در آفریقا) فرهنگ قهوه آفریقا به تازگی طوفانی را به وجود آورده است.ازارهای مصرف کننده داخلی رشد چشمگیری داشته و در عین حال افزایش قابل ملاحظه ای در فرهنگ کافه در مناطق شهری آفریقا صورت گرفته است.