vaytinchapbanks.com
Vay ưu đãi VPbank dành cho KH là CBNV có thu nhập từ lương
Vay ưu đãi VPbank dành cho KH là CBNV có thu nhập từ lương. Khách hàng đang công tác tại các doanh nghiệp, nhận lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.