vanmiubeauty.com
Kem Nền Gold O.TWO.O Invisible Cove Foundation - Vanmiu Beauty
Trang điểm nền tự nhiên. Chất kem mềm mịn, độ che phủ cao. Độ che phủ cao, kéo dài suốt 12h