vachnganvietnam.vn
Vách VNN11 | Vách ngăn lửng nỉ kính có hộp điện kỹ thuật
Vách ngăn VNN11 được thiết kế vách dưới là nỉ, trên là kính dày 4mm. Dưới chân vách có hộp đi dây điện dây mạng gọn gàng, thuận tiện.