vachnganvietnam.vn
N45-04 Vách ngăn văn phòng lửng hoàn toàn bằng nỉ
N45-04 Vách ngăn văn phòng lửng hoàn toàn bằng nỉ, sử dụng các cột nhôm nguyên khối nhằm đảm bảo các yếu cầu về an toàn kỹ thuật.