vachnganvietnam.vn
Thuật phong thủy trong cách sắp xếp nội thất văn phòng
Bố trí phòng giám đốc, phòng họp cho doanh nghiệp không chỉ là chọn một bộ bàn ghế thích hợp với căn phòng hoặc nhu cầu cá nhân mà còn cần phải đặt theo quy tắc phong thủy. Đây là một trong những vấn đề quan trọng, quyết định đến tâm lý và kết quả làm việc của cả doanh nghiệp, cũng như mỗi cá nhân trong công ty.