ustestidam.cz
Obchodní podmínky | U Štěstí dam
OBCHODNÍ PODMÍNKY U Štěstí dam, Mgr. Zdeňka Bizoňová Veličková se sídlem Dukelská 1317, Příbor, 74258 identifikační číslo: 03755321 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti U Štěstí dam, Mgr. Zdeňka Bizoňová Veličková, se sídlem Dukelská 1317, Příbor, 74258, identifikační číslo: 03755321 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen