usb-plovdiv.org
Научен семинар на тема: "Светът на медицинската физика" 8 ноември 2019 г. | Съюз на учените в България - Пловдив
Съюз на учените в България – Пловдив, секция “Физика“ Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физико−технологичен факултет Медицински университет – Пловдив, катедра „Образна диагностика“ Технически университет – София, Филиал Пловдив, Факултет по електроника и автоматика ПОКАНА Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научния семинар на …