usb-plovdiv.org
Българо-немски симпозиум „България и Германия: хоризонти на сътрудничество“ 14-16 ноември 2019 г. | Съюз на учените в България - Пловдив
ПРОГРАМА за провеждане на Българо-немския симпозиум „България и Германия: хоризонти на сътрудничество“, посветен на обявяването на Пловдив за европейска столица на културата 14-16 ноември 2019 г., гр. Пловдив Програма