unie.vn
P2P Cloud là gì trên thiết bị CCTV ? -
P2P là một công nghệ đã góp phần thay đổi thế giới Internet, thay đổi cách mà chúng ta chia sẻ dữ liệu với nhau. Vậy công nghệ P2P là gì và công nghệ này được ứng dụng trong camera quan sát như thế nào? Công nghệ P2P là gì? Công nghệ P2P Peer -to-Peer, … Xem Thêm