umaycup.com
UMAY - Менструална чашка - UMAY
Менструални чашки UMAY са алтернатива на нехигиеничните дамски превръзки и нездравословните тампони. UMAY е невидима, по-здравословна, по-хигиенична, по-удобна, по-дълготрайна и по-изгодна отконвенционалните тампони и превръзки.