txellgimeno.com
El joc lliure: “Una necessitat per al desenvolupament psicomotriu dels infants”
El joc infantil és la principal ocupació de l’infant. És a partir del joc que es descobreix a si mateix, adquireix competències motrius i coordinatives, desenvolupa el seu llenguatge, la creativitat, pren decisions, experimenta, imagina, gaudeix, s'emociona, es frustra, aprèn i descobrei