tuvanphapluat.net.vn
Mẫu đơn xin ly hôn tư vấn điều kiện và thủ tục ly hôn - Tư vấn pháp luật
Quyền yêu cầu Tòa án giải quyết đơn xin ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc xảy ra mâu thuẩn, bạo lực gia đình...