tuvanphapluat.net.vn
Doanh nghiệp có bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam?
Doanh nghiệp bảo lãnh cho người nước ngoài nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ công an)