tuongphatquangdai.com
THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG - 01 » Tượng Phật Quảng Đại %
Tượng Thập Điện Diêm Vương thường được bố trí trong chùa, xếp thành hai hàng, mỗi bên năm vị ngồi quay hướng vào trục giữa. Những biện sự về địa ngục, Diêm Vương, Thập điện Diêm La có phần nào mô phỏng hình ảnh quan nha trên thế gian. Các tranh vẽ, chạm khắc trên gỗ đá… miêu tả cảnh phạt tội ở địa ngục: địa ngục tăm tối, máu chảy, đầu rơi, các hình phạt kinh hồn… cốt không ngoài mục đích khuyến thiện răn ác, nhằm làm cho người đời thấy đó mà kiêng dè, thấy đó mà hướng thiện. Chất liệu: Chủ yếu là Gỗ Mít được sơn son thếp vàng Kích thước: có đa dạng các mẫu mã, hình tượng và kích thước tùy theo yêu cầu của khách hàng.