tuongphatquangdai.com
ÔNG HOÀNG BƠ - 02 » Tượng Phật Quảng Đại %
Ông Hoàng Bơ theo truyền thuyết kể lại là con trai Long Vương, được vua cha sai lên khâm sai cõi trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt. Kích thước: có đa dạng các mẫu mã, hình tượng và kích thước tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chất liệu: Tượng chủ yếu được làm từ Gỗ Mít được sơn son thếp vàng.