tuongphatquangdai.com
ĐỨC THÁNH TRẦN - 01 » Tượng Phật Quảng Đại %
Ý nghĩa: Tượng Đức Thánh Trần chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – vị anh hùng ba lần đánh bại quân giặc Nguyên Mông. Người dân lập đền thờ Ngài để tưởng nhớ công lao của ngài đối với Đất Nước. Chất liệu: Tượng chủ yếu được làm từ Gỗ Mít được sơn son thếp vàng. ( Khách hàng có thể đặt chất liệu tượng khác khi đến trực tiếp) Kích thước: có đa dạng các mẫu mã, hình tượng và kích thước tùy theo yêu cầu của khách hàng.