tuongphatquangdai.com
BÀ CHÚA SƠN TRANG » Tượng Phật Quảng Đại %
Bà Chúa Sơn Trang theo lối thờ tự hiện nay chính là Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn đứng sau Mẫu Liễu Hạnh trong Tam Toà Thánh Mẫu. Tượng thờ bà thường mặc áo xanh ngồi cạnh Mẫu Liễu. Hoặc Bà Chúa Sơn Trang được thờ ở cung riêng là “Động Sơn Trang” (Văn thường hát rằng “Quyền Chúa bà cai khắp các cửa ngàn, ba mươi sáu động Sơn Trang tung hoành”. Kích thước: Tượng có đa dạng các mẫu mã, hình tượng và kích thước tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chất liệu: Tượng chủ yếu được làm từ Gỗ Mít được sơn son thếp vàng.