tuoitudong.com.vn
Ruột đầu tưới Rotor G80RT - Tưới tự động
Bán kính tưới: 14.0 đến 26.8 m Lưu lượng: 5.11 đến 13.14 m3/giờ