tuoitudong.com.vn
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R - Thiết bị tưới tự động
Mã sản phẩm: 343-233 Kích thước: 1/2-110 mm