tuoitudong.com.vn
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R - Thiết bị tưới tự động
Mã sản phẩm: 333A Kích thước: 16x1/2x16 đến 110x4x110 mm x in