tuoitudong.com.vn
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R - Thiết bị tưới tự động
Mã sản phẩm: 331B Kích thước: 25x25 đến 110x110 mm x mm