tuoitudong.com.vn
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R - Thiết bị tưới tự động
Mã sản phẩm: 332D Kích thước: 20x1/2 đến 25x3/4 mm x in