tuoitudong.com.vn
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R - Thiết bị tưới tự động
Mã sản phẩm: 550C Kích thước: 20x1/2 đến 200x4 mm x in