tuoitudong.com.vn
Hộp đựng van 1015 1B2B - Tưới tự động
Trọng lượng: 4.53kg Kích thước : 41 x 55.3 x 30.48 cm